Zakład Zduńsko-Murarski Jacek Tetelewski
25-322 KielceCeglana 4 +48 790 700 767 tetelewski.a@gmail.com www.kominki-kielce.pl