kafel-kar

Renowacje

Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie - ceramika odtworzeniowa

Pałac w Wilanowie - Ceramika odtworzeniowa w Ogrodzie Różanym.

          Poniższe zdjęcia przedstawiają elementy ceramiczne, które wykonała nasza firma na podstawie szczątek ceramiki dla Muzeum króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
Są to międzyinnymi:
- kopie ceramicznych rzeźb par puttów z Ogrodu Różanego pałacu w Wilanowie,
- wiszące ceramiczne wazy z łabędzimi głowami,
- bordery w kształcie małej i dużej muszli wytyczające miejsce sadzenia kwiatów.