kafel-kar

Renowacje

Zamek w Tykocinie - rekonstrukcja pieca "... wielki, modry ..."

"Piec zamkowy wielki, modry", jak zapisano w dawnych kronikach, sala w zamku zwana była szklaną.

          Podczas prac wykopaliskowych wśród ruin zamku, które były prowadzone ponad czterdzieści lat temu, wydobyto wiele drobnych fragmentów pięknych, biało-niebieskich kafli. Dzięki profesor Marii Dąbrowskiej z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie udało się z tysięcy kawałeczków odtworzyć pierwotny wygląd pieca.