Usługi Zduńskie Krzysztof Wawiernia.
15-820 BiałystokUl Zagórna 8/38A 504 288 383, 508 354 760 kwawier@tlen.pl www.uslugi-zdunskie.net.pl