Pracownia Zduńska "MIKARD" Rafał Mika
39-311 DąbieDąbie 133A +48 665 837 984 pracowniazdunska@gmail.com www.kominki-kafle.pl