Piec TermoKaust zdobywcą tytułu Eko-kominek Plus

          Podczas MTP w Poznaniu Kominki 2018 przyznany został tytuł Eko-Kominki Plus dla urządzeń o najniższych parametrach emisji pyłów PM, warunkiem uczestnictwa była emisja o co najmniej 25% niższa niż wymagana w dyrektywie Ekoprojekt.