Piec TermoKaust

 

  TermoKaust – innowacyjny system grzewczy !

 

Akumulacyjny piec szamotowy TermoKaust® jest ekologicznym urządzeniem grzewczym na paliwo stałe. Jego budowa została oparta o bogatą tradycję zduńską w Polsce. Konstrukcja urządzenia APSz12w polega na modułowym złożeniu właściwych elementów w ogniotrwałą bryłę pieca. Określają go trzy charakterystyczne cechy w jednym urządzeni

Pierwsza - urządzenie jest piecem, ponieważ w wyniku wewnętrznego spalania drewna, wytworzona energia cieplna, nagrzewa bezpośrednio ściany paleniska i przechodzi na zewnątrz. Emisja takiego ciepła jest od lat uważana za najzdrowszy, hipoalergiczny i naturalny sposób ogrzewania.

Druga - urządzenie jest paleniskiem szamotowym. Spalenia paliwa dokonuje się bezpośrednio we wnętrzu urządzenia. Układ modułów komory i ich dopasowanie tworzy architekturę wnętrza pieca, oraz widoczną przez szyby część ozdobną.

Trzecia - urządzenie jest masą akumulacyjną. Ceramika ogniotrwała użyta do budowy tego urządzenia to materiał ogniotrwały powszechnie stosowany do akumulacji i buforowania energii cieplnej o masie własnej – 2.1t/m3. W objętości pieca możemy zakumulować ok. 40kWh energii cieplnej, w taki sposób, aby średnia temperatura na zewnątrz urządzenia nie przekraczała 80stC.

Urządzenie jest wnętrzem pieca kaflowego, to innowacja i nowość na rynku kominkowym i piecowym. Masa wszystkich elementów wynosi blisko 1000kg. Zamysł konstrukcji był taki aby na każdy kilogram drewna przypadło ok. 100kg masy pieca w cyklu 2,5h spalania i min.12h grzania.

TermoKaust® jako ekologiczny ogrzewacz pomieszczeń, otrzymał w wyniku badań w Instytucie Kotłów Grzewczych w Łodzi Certyfikat Zgodności i znak CE na zgodność z normą polską i europejską PN-EN 15250:2009 oraz zgodność z DIN Plus z wynikiem prawie trzykrotnie mniejszej masy tlenku węgla niż dopuszcza norma. Spełnia wymagania redukcji spalin BImSchV. Posiada Patent Urzędu Patentowego RP....więcej na stronie www.termokaust.pl