Nagroda Wójta Gminy Juchnowiec - "Pierścień Podskarbiego Włoszka 2016"

Z wielką satysfakcją informujemy że otrzymaliśmy cenną nagrodę, tym razem w domu, u siebie, w gminie Juchnowiec Kościelny w kategorii firma.

Pierścienie Podskarbiego Włoszka, to honorowe wyróżnienie przyznawane firmom i osobom, które poprzez swoje działania przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Gminy Juchnowiec Kościelny zachowując jednocześnie wysokie standardy etyczne i zawodowe. Materialną formą nagrody jest pierścień z herbem podskarbiego Włoszka, łożniczego i zarządcy skarbu litewskiego króla Zygmunta Augusta, a od pierwszej połowy XVI wieku właściciela, nadanych mu przez króla dóbr juchnowieckich, fundatora kościoła parafialnego i przyparafialnej szkoły.