kafel-kar

KOMO Sp. z o.o.

ul. Bartycka 24 / 26, 00 - 716 Warszawa

+48 22 651 08 00, kom 608 29 51 29

artur.galas@komo.pl

www.komo.pl