Kominki Toma
04-647 WARSZAWAul. widoczna 2 22-299-03-72 tomek@twojekominki.pl www.kominkitoma.pl