Kominki GM Grzegorz Mrówczyński
62-010 PobiedziskaPromno 20B Tel. 61 815 46 45 Kom. 601 743 182 g.mrowczynski@wp.pl www.kominkigm.pl